För forskare: tillgång till data

Välkommen till SWEOLD-projektet

Undersökningen om äldres levnadsvillkor

Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old

Foto: Scanpix