Start

Välkommen till hemsidan för Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD!

SWEOLD är en återkommande riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning. Den första datainsamlingen genomfördes 1992 och har sedan genomförts 2002, 2004, 2011 och 2014. Inom ramen för undersökningen intervjuas äldre personer om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för äldre människors liv, t.ex. hälsa, vård och omsorg, ekonomi, boende, sysselsättning och vardagliga aktiviteter. En rad enkla tester ingår för att mäta fysisk och kognitiv förmåga.

År 2021 så genomförs undersökningen över telefon på grund av Coronapandemin.

Studiens urval baseras på urvalsramen för den svenska Levnadsnivåundersökningen (LNU) som initierades 1968. Urvalet består således av personer som tidigare ingått i LNU men som har passerat den övre åldersgränsen på 75 år. I och med att undersökningarna är länkad på individnivå erbjuder data således en möjlighet att följa personer i över 50 år.

Fotografer: Victor Celis, Sofia Strååt, Sandra Humer, Josefin Lindström

Den kunskap som genereras från undersökningen är viktig för att uppfattningen om äldre personers levnadsvillkor ska baseras på aktuella fakta. Att studien genomförs med viss regelbundenhet gör också att resultaten kan redovisa hur dessa förhållanden förändras över tid. Svaren från intervjuerna används till forskning och statistiska underlag och är i sin tur grundläggande för diskussionen med politiker och beslutsfattare kring äldre personers välfärd.

Docent Carin Lennartsson är operativ chef och tillsammans med professor Johan Fritzell ansvarig för undersökningen.

För en mer detaljerad beskrivning av undersökningen hänvisar vi till:
Lennartsson, C., Agahi, N., Hols Salen, L., et al., (2014). DATA RESOURCE PROFILE: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). International Journal of Epidemiology, 43, 731–738, https://doi.org/10.1093/ije/dyu057