Tillgång till data

Tillgång till SWEOLD-data är möjlig under följande omständigheter:

Sökande måste vara vetenskapligt anknuten och underteckna en försäkran om att uppgifterna under inga omständigheter kommer att användas för annat än rent vetenskapliga syften.

Tillämpliga delar av Vetenskapsrådets (VR) principer för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap måste följas.

Projekt måste ha blivit etiskt godkända.

Tillgång till data är endast möjlig efter att ovanstående dokumentation har blivit mottaget via email till SWEOLD Research Data Center, dataaccess@sweold.se.

Dataanvändare får inte göra kopior av data tillgängliga för andra och/eller tillhandahålla tredje part tillgång till databasen. Den som vill använda data måste kontakta SWEOLD Research Data Center direkt för att begära en personlig kopia av data. Tillgång till SWEOLD-data kommer endast att beviljas individuellt och kan inte överföras. Varje person som arbetar med ett vetenskapligt projekt och/eller publicering med hjälp av SWEOLD-data måste fylla i och underteckna uttalandet om användningen av SWEOLD-data.

Fotograf: Sofia Peterberg Åden

Användare uppmanas att tillhandahålla referenser för alla publikationer och skrifter utifrån SWEOLD-data till SWEOLD-undersökningen vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet / Stockholms universitet.

Användare av data kommer att finnas med i en lista över användare av SWEOLD-projektet. Genom att signera användarutlåtandet godkänner användarna att de skickas uppdateringar på data via e-post.

Om det finns frågetecken kring den vetenskapliga giltigheten i relation till hur uppgifterna har använts, kommer SWEOLDs projektkoordinator att avgöra huruvida rättsliga åtgärder kommer att vidtas.

Diarienummer för SWEOLD hos Etikprövningsmyndigheten är 2019-06324.