Tillgång till dataSidan uppdateras

Fotograf: Sofia Peterberg Åden

Användare uppmanas att tillhandahålla referenser för alla publikationer och skrifter utifrån SWEOLD-data till SWEOLD-undersökningen vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet / Stockholms universitet.

Användare av data kommer att finnas med i en lista över användare av SWEOLD-projektet. Genom att signera användarutlåtandet godkänner användarna att de skickas uppdateringar på data via e-post.

Om det finns frågetecken kring den vetenskapliga giltigheten i relation till hur uppgifterna har använts, kommer SWEOLDs projektkoordinator att avgöra huruvida rättsliga åtgärder kommer att vidtas.

Diarienummer för SWEOLD hos Etikprövningsmyndigheten är 2019-06324.