Kontakta oss

Vi som jobbar med Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD 2020 arbetar vid Aging Research Center, ett forskningsinstitut knutet till Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Projektet leds av docent och universitetslektor Carin Lennartsson tillsammans med professor Johan Fritzell. Det praktiska arbetet med intervjuer sköts av intervjuföretaget IPSOS, där Eva Ohlsson är undersökningsledare.

För allmänn information kontakta  info@sweold.se eller Carin Lennartsson på 08-524 858 15.

Vid frågor om intervjuprocessen eller intervjuer kontakta Eva Ohlsson på undersökningsföretaget Ipsos på 0200-33 66 29.

Carin
Lennartsson
Projektledare,

KI
08-524 858 15

0790-682142

Eva
Ohlsson
Undersöknings-
ledare,

Ipsos
0200-33 66 29

Erika
Augustsson
Projekt-
samordnare,

KI
08-524 881 65

Adress

Aging Research Center (ARC)
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet, NVS/ARC, Tomtebodavägen 18a, 171 65 STOCKHOLM
Besöksadress: Tomtebodavägen 18a, plan 9, Widerströmska huset, KI campus Solna.