Forskargruppen

Forskargruppen är verksam vid Aging Research Center (ARC), ett mångvetenskapligt forskningscentrum i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Forskargruppen består av forskare från olika vetenskapliga områden. Tillsammans har de erfarenhet och kunskap om åldrandet och äldre personers levnadsförhållanden. Forskargruppen samarbetar med nationella och internationella forskare kring en mängd olika vetenskapliga frågor; hälsa och hälsoutvecklingen, vård- och omsorg, sociala relationer och levnadsvanor samt aspekter av ojämlikhet mellan olika grupper.

Forskargruppen har också till uppgift att leda fältarbetet kring undersökningen om äldre personers levnadsvillkor (SWEOLD) samt bistå med information om datamaterialens förutsättningar och möjligheter till andra forskare.

Forskare i gruppen

Johan Fritzell Professor
Carin Lennartsson Docent