Forskargruppen

Forskargruppen är verksam vid Aging Research Center (ARC), ett mångvetenskapligt forskningscentrum i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Forskargruppen består av forskare från olika vetenskapliga områden. Tillsammans har de erfarenhet och kunskap om åldrandet och äldre personers levnadsförhållanden. Forskargruppen samarbetar med nationella och internationella forskare kring en mängd olika vetenskapliga frågor; hälsa och hälsoutvecklingen, vård- och omsorg, sociala relationer och levnadsvanor samt aspekter av ojämlikhet mellan olika grupper.

Forskargruppen har också till uppgift att leda fältarbetet kring undersökningen om äldre personers levnadsvillkor (SWEOLD) samt bistå med information om datamaterialens förutsättningar och möjligheter till andra forskare.

Forskare i SWEOLD gruppen

Johan Fritzell Professor
Carin Lennartsson Docent

Neda Agahi
Stefan Fors
Lena Dahlberg
Ingemar Kåreholt
Pär Schön
Bettina Meinow
Susanne Kelfve
Josephine Heap
Charlotta Nilsen
Johan Rehnberg
Harpa Sif Eyjólfsdottir
Louise Sundberg
Alexander Darin Mattsson
Janne Agerholm
Isabelle Von Saenger
Olof Östergren