Dokumentation

Kodböckerna som är skrivna på engelska innehåller information om bl.a. undersökningens design, fältarbetet, urvalet och svarsfrekvenser. Vidare finns för varje fråga/variabel information om, hur variabeln är konstruerad, frekvenser och standardavvikelser, samt hänvisning till överensstämmande/jämförande variabler tidigare undersökningsår (inkl. LNU).

Frågeformulären är på svenska och redovisar varje frågas exakta formulering och svarskategorier.

Dokumentation 1992

Kodbok 1992

Frågeformulär SWEOLD 1992

Dokumentation 2002

Kodbok 2002

Frågeformulär SWEOLD 2002

Dokumentation 2004

Kodbok 2004

Frågeformulär SWEOLD 2004

Dokumentation 2011

Kodbok 2011

Frågeformulär SWEOLD 2010

Dokumentation 2014

Kodbok 2014

Frågeformulär SWEOLD 2014

 

För en detaljerad beskrivning av undersökningen på engelska hänvisas till:

Lennartsson, C., Agahi, N., Hols Salen, L., et al., (2014). DATA RESOURCE PROFILE: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). International Journal of Epidemiology, 43, 731–738, https://doi.org/10.1093/ije/dyu057

Lundberg O, Thorslund M. Fieldwork and measurement considerations in surveys of the oldest old. Experiences from the Swedish level of living surveys. Social Indicators Research 1996; 37:165-189.