Dokumentation

Kodböckerna som är skrivna på engelska innehåller information om bl.a. undersökningens design, fältarbetet, urvalet och svarsfrekvenser. Vidare finns för varje fråga/variabel information om, hur variabeln är konstruerad, frekvenser och standardavvikelser, samt hänvisning till överensstämmande/jämförande variabler tidigare undersökningsår (inkl. LNU).

Frågeformulären är på svenska och redovisar varje frågas exakta formulering och svarskategorier.

Fotograf: Nerissa Björk

För en detaljerad beskrivning av undersökningen på engelska hänvisas till:

Lennartsson, C., Agahi, N., Hols Salen, L., et al., (2014). DATA RESOURCE PROFILE: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). International Journal of Epidemiology, 43, 731–738, https://doi.org/10.1093/ije/dyu057

Lundberg O, Thorslund M. Fieldwork and measurement considerations in surveys of the oldest old. Experiences from the Swedish level of living surveys. Social Indicators Research 1996; 37:165-189.