Populärvetenskapliga artiklar

Lennartsson, C., Heap, J., Sundberg, L. (2018) Depression och ångest har ökat, Äldre i Centrum:4/18, http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2018/418-Psykisk-ohalsa/TEMA-Depression-och-angest-har-okat/

Fors, S., Lennartsson, C. (2017) Välutbildade lever längre, Äldre i Centrum:4/17, http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2017/217-Ett-hem-med-utsikt11/TEMA-Valutbildade-lever-langre/

Lennartsson, C. (2017) Ett Sverige i miniatyr, Ädre i Centrum:1/17, http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2017/117-Den-som-lever-far-se/Ett-Sverige-i-miniatyr/

Dahlberg, L. (2017) Äldre sårbara för social exkludering, Äldre i Centrum:4/17, http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2017/217-Ett-hem-med-utsikt11/Aldre-sarbara-for-social-exkludering/

Fors, S., Lennartsson, C., Agahi, N., Parker, M., Thorslund, M. (2013) Äldre har fått fler hälsoproblem, men klarar vardagen bättre, Läkartidningen 2013;110:CA33

Thorslund, M., Parker, M. (2005) Hur mår egentligen de äldre?, Läkartidningen:43, http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=2346