Populärvetenskapliga artiklar

Mehmedi, L., Nilsen, C., Kåreholt, I. (2021) Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder. Äldre i Centrums vetenskapliga supplement.

Lennartsson, C., Heap, J., Sundberg, L. (2018) Depression och ångest har ökat, Äldre i Centrum:4/18.

Fors, S., Lennartsson, C. (2017) Välutbildade lever längre, Äldre i Centrum:4/17.

Lennartsson, C. (2017) Ett Sverige i miniatyr, Ädre i Centrum:1/17.

Dahlberg, L. (2017) Äldre sårbara för social exkludering, Äldre i Centrum:4/17.

Fors, S., Lennartsson, C., Agahi, N., Parker, M., Thorslund, M. (2013) Äldre har fått fler hälsoproblem, men klarar vardagen bättre, Läkartidningen 2013;110:CA33

Thorslund, M., Parker, M. (2005) Hur mår egentligen de äldre?, Läkartidningen:43.